COMMUNICATIE


Als internaat besteden wij bijzonder veel aandacht aan de voortdurende verbetering van de interne communicatie en communicatie met de ouders én de school. Voor onze kinderen lager onderwijs en 1e jaar SO wordt de algemene houding, studie-ijver en het gedrag ook wekelijks aan de ouders meegedeeld via een communicatieschrift. De intern bezorgt iedere maandag het schriftje, ondertekend door de ouders, terug aan de opvoeder.

Indien u als ouder wenst, kan er eveneens voor onze oudere internen via een schriftje gecommuniceerd worden.

Voor de herfstvakantie, krokusvakantie en zomervakantie krijgen alle internen een gedragsrapportje mee naar huis.