INSCHRIJVINGEN


Een bezoek aan het internaat is altijd mogelijk na een telefonische afspraak! (013 35 14 79)

Aan een inschrijving gaat steeds een gesprek met de beheerder vooraf gevolgd door een rondleiding in het internaat. Dit heeft tot doel je een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze werking. Wie na de rondleiding wenst in te schrijven kan dit onmiddellijk.

Wacht niet tot de maand augustus om ons te contacteren. Het aantal plaatsen is beperkt!

WAT BRENG JE MEE:

  • identiteitsbewijs ouder(s) én intern
  • SIS-kaart intern
  • provisiegelden: € 125,00
  • reservatiekost/waarborg: € 300,00 (bij een eerste inschrijving)
  • waarborg sleutel: € 15,00 (secundair onderwijs)

Een inschrijving in het internaat is pas definitief na betaling van de reservatiekost/waarborg.
Bij inschrijving van meerdere kinderen uit één gezin is de reservatiekost/waarborg gelijk aan € 150,00/kind.

Inschrijven kan na afspraak:

  • elke werkdag van 9u tot 16u (behalve op woensdag)
  • maandag- en donderdagavond tussen 18u30 en 20u
  • tijdens de eerste week en de twee laatste weken van de grote vakantie

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie kan ook (steeds na afspraak):

  •  1 juli  – 4 juli: 9u – 16u
  • 16 augustus  – 30 augustus: 9u – 16u

VIP-inschrijvingen 2017/2018: nog nader te bepalen