KOSTEN


KOSTGELD (schooljaar 2016-2017)

Het kostgeld omvat:

  • huisvesting en alle nutsvoorzieningen (individuele kamers)
  • onderhoud
  • maaltijden (ontbijt, lunchpakket, avondmaal)
  • fruit en drank na schooltijd
  • versnapering

Het dagbedrag van het kostgeld wordt per schooljaar vastgesteld door de Raad van Bestuur van Scholengroep 12. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • leerlingen basisonderwijs (€ 12,00)
  • leerlingen secundair onderwijs (€ 14,00)

Het dagbedrag wordt verminderd met een vast bedrag voor de internen waarvan de ouders een studietoelage ontvangen. De vermindering wordt pas toegestaan na ontvangst van de nodige documenten.
Vanaf de tweede ingeschreven intern uit hetzelfde gezin wordt een reductie van 20% gegeven op het kostgeld. De ‘vermindering studietoelage’ geldt dan slechts nog bij het eerste kind.

Betaling kostgeld
Het kostgeld wordt steeds vooraf betaald per maand.
Het maandbedrag is gelijk aan het dagbedrag vermenigvuldigd met het aantal effectieve dagen dat het internaat is opengesteld.


PROVISIEGELD

Voor de ontspanningsactiviteiten op woensdagnamiddag wordt bij aanvang van het schooljaar een provisie van € 125,00/kind gevraagd.
Deze gelden kunnen eveneens aangewend worden voor persoonlijke kosten (dokter, apotheker…).
Op het einde van het schooljaar ontvang je, op verzoek, een gedetailleerde eindafrekening.