ONZE VISIE


De internaten van het GO! dragen democratie hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Wij trachten dat proces op gang te brengen via informatie, coördinatie en inspraak, die fundamentele begrippen zijn in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van ons internaat in het bijzonder.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project (PPGO). Dit project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

De integrale tekst van het PPGO vind je op de website van het GO! (www.g-o.be)We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken,


STUDIE EN ONTSPANNING


STUDIE

Voordelen van het studeren op het internaat:

  • begeleiding: je staat er nooit alleen voor; je wordt begeleid en geholpen door ervaren opvoeders
  • hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit kan je uitleg vragen aan een studiegenoot
  • samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend
  • regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen
  • studiesfeer: binnen een rustige studieomgeving wordt je gemotiveerd om te studeren

ONTSPANNING

Onder het moto “Een gezonde geest in een gezond lichaam” zorgen onze opvoeders voor leuke nevenactiviteiten, binnen in de ontspanningszalen of buiten op onze sportvelden, zodat er een goede afwisseling is tussen studie en ontspanning. Op woensdagnamiddag gaan we regelmatig op stap!

Onze vaste nevenactiviteiten:

  • maandagavond: zwemmen (vanaf het 6e leerjaar)
  • dinsdagavond: sportavond
  • woensdagnamiddag: georganiseerde activiteiten
  • donderdagavond: filmavond


GEZONDHEIDSBELEID


Gezondheid is de grootste rijkdom die we allen hebben en binnen het kader van ons pedagogisch project willen wij vanuit het internaat ons steentje bijdragen om onze jongeren ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ te bezorgen. We willen dan ook met ons gezondheidsbeleid een aantal krachtlijnen benadrukken.  

Binnen het internaat komen volgende elementen aan bod:
• evenwichtige maaltijden, gezonde tussendoortjes,…
• stimulering van lichaamsbeweging, sport (o.m. zwemmen op maandag, sport op dinsdag) en spel,…
• emotioneel welbevinden: zich goed voelen op school, op het internaat en thuis

MAALTIJDEN

• ontbijt: een uitgebreid ontbijtbuffet en vers fruit
• middagmaal: ’s morgens nemen alle internen een lunchpakket (brood met beleg, fruit en 2 drankjes) mee naar school; op woensdagmiddag eten alle internen warm in het restaurant van het internaat en wordt er ’s avonds een broodmaaltijd voorzien
• gezond vieruurtje na school
• avondmaal: een gevarieerd menu met soep, hoofdschotel, dessert en saladebuffet
• hongerstillertje tijdens de avondontspanning


ROKEN

Dat roken ongezond is, hoeft geen betoog!
Niet roken op het internaat is dan ook de regel. Toch beseffen we dat een rokende intern moeite heeft om dit een week lang vol te houden; al te vaak vervalt hij/zij dan in stiekem roken op plaatsen waar dit anderen stoort en/of waardoor de veiligheid (brandgevaar) in het gedrang komt.
Daarom kunnen/mogen internen roken vanaf 16 jaar mits schriftelijke toestemming van de ouders.

Dit kan enkel tijdens twee vastgelegde tijdstippen (19.30 uur en 21.30 uur).
De rokerszone bevindt zich buiten het internaatsgebouw, onder toezicht.

Roken binnen het gebouw is onverantwoord en leidt in ieder geval tot een onmiddellijke zware tuchtmaatregel.PEDAGOGISCH BELEID


Opvoeding en studie mogen nooit aan het toeval overgelaten worden. Duidelijke regels en afspraken vastgelegd in het internaatsreglement, een vaste dag- en weekindeling en voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning zijn cruciaal in de dagelijkse werking. Wij trachten de kans te bieden aan al onze jonge bewoners om in ideale omstandigheden te studeren, sociale vaardigheden en eigen talenten te ontwikkelen.