ONS TEAM


Het internaat is verbonden aan het Koninklijk Technisch Atheneum 2 van het GO! en wordt bestuurd door de directeur van deze school, Brigitte Collige.
Het dagelijks beheer is in handen van internaatbeheerder Daniëlle Wellens.

Het internaat heeft een vast team van ervaren, professionele en enthousiaste opvoeders die de jongeren dag in dag uit begeleiden. Met veel enthousiasme zetten zij steeds hun beste beentje voor om onze jongens en meisjes een tweede thuis aan te bieden waarin zij zich kunnen ontplooien en opgroeien tot volwassenen met verantwoordelijkheids- en burgerzin.

Onze opvoeders gaan zorgzaam om met alle kinderen en hebben eveneens een luisterend oor voor ieder kind. Zij werken steeds aan een positieve relatie met hen waarbij ze tevens rekening houden met de specifieke hulpvraag van elk kind en zijn gezin.